Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă

Circulara 1

Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă
în perioada comunistă şi postcomunistă
ediția a IV-a a colocviului internațional al doctoranzilor organizat de CODFREURCOR
Joi 29 și vineri 30 septembrie 2016
Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Termenul limită de înscriere: 15 mai 2016

Afişa detalii

horizontal_line